ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽOV

Prevádzkovateľ internetového systému www.porno-na-mobil.sk je (ďalej len "prevádzkovateľ").
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s § 9 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") len na nižšie vymedzený alebo ustanovený účel.
Prevádzkovateľ získava verejne dostupné osobné údaje prostredníctvom iných internetových stránok a zhromažďuje a zverejňuje ich prostredníctvom internetovej stránky www.porno-na-mobil.sk. Prevádzkovateľ získava verejne dostupné osobné údaje prostredníctvom iných internetových stránok a zhromažďuje a zverejňuje ich prostredníctvom internetovej stránky www.porno-na-mobil.sk.
Prostredníctvom stránky  www.porno-na-mobil.sk prevádzkovateľ nezískava žiadne osobné údaje.
Pokiaľ nesúhlasíte, stránky prosím opustite a nevyužívajte ich. Chceme vás ubezpečiť, že s vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne, a predovšetkým tak, ako nám to určuje zákon.
Na tento portál sa nedá a nebude dať registrovať, takže sa nevyžadujú žiadne údaje, ako telefónne číslo, ďalšie osobné údaje a podobne. Email a meno sa vyžaduje jedine vtedy, ak nám píšete cez kontaktný formulár.

ROZSAH ZHROMAŽĎOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na údaje zhromaždené a zverejnené len prostredníctvom tejto internetovej stránky, a nie zhromaždené v režime off-line (telefonicky, poštou, faxom, ...).

BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ realizuje celý rad bezpečnostných opatrení, ktoré zaisťujú bezpečnosť vašich osobných údajov pri ich zhromažďovaní a zverejňovaní. Využívame zabezpečený server  wedos.cz.

POUŽITIE COOKIES

Cookies sú malé množstva údajov, ktoré server pošle www prehliadaču, ktorý ich uloží na počítač užívateľa. Pri každej ďalšej návšteve tohto servera potom prehliadač posiela údaje späť serveru. Cookies slúžia na rozlíšenie jednotlivých užívateľov, ukladanie užívateľských predvolených údajov a podobne. 
Prevádzkovateľ používa cookies, aby rozpoznal a uložil vaše predvolené údaje pre vaše budúce návštevy a nemuseli ste ich zadávať opätovne. Cookies pomáhajú kompilovať súhrnné údaje o návštevnosti internetovej stránky a interakciu podstránok, aby sa mohla internetová stránka neustále zlepšovať pre jej pohodlné použitie a efektívne nástroje. Prevádzkovateľ môže uzatvárať zmluvy s poskytovateľmi služieb tretích strán, ktoré mu pomáhajú lepšie porozumieť užívateľom internetovej stránky. Títo poskytovatelia služieb nesmú využívať vaše osobné údaje v zastúpení prevádzkovateľa.
Táto webstránka používa analytické cookies Google Analytics s cieľom analýzy návštevníkov. Google spracuváva údaje získané prostredníctvom webstránky v anonymnej podobe. Pre ďalšie informácie o službe Google Analytics, navštívte stránky www.google.com/analytics

SÚBORY COOKIES TRETÍCH STRÁN

Na webstránkach sú používa prepojenie a obsah z iných webových stránok. Počas používania webstránok sa preto môžu vytvoriť cookies, ktoré webstránka nemôže čítať a nemá ani kontrolu nad ich ukladaním. Pre bližšie informácie týkajúce sa cookies tretích strán, prečítajte si zásady používania cookies príslušných tretích strán.

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽOV


Webstránka vedome nespracúva osobné údaje v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. a Nariadenia EP a Rady EÚ 679/2016.
Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje.

SÚHLAS S POUŽITÍM ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používaním internetovej stránky  www.porno-na-mobil.sk  súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade zmeny zásad ochrany osobných údajov, budú tieto zverejnené na našej internetovej stránke na tomto mieste.

Všeobecné podmienky pre stránku www.porno-na-mobil.sk sú platné od 25.5.2018.
Prevádzkovateľ webstránky www.porno-na-mobil.sk nezodpovedá za zobrazené videá a obrázky z dôvodu, že sa nenachádzajú na jeho serveri. Registrácia užívateľov na stránke nie je prístupná. Webstránka www.porno-na-mobil.sk obsahuje pornografický textový alebo obrazový materiál a preto je určená výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov!
Ak ste mladší ako 18 rokov, prosím opustite túto webstánku. Ďalším používaním webstránky prehlasujete, že ste starší ako 18 rokov.